Bukowskis. Grafisk form av annonser och inbjudningar.