Bukowskis. Grafisk form av Bukowskis magasin Revue.

Sidorna är ett urval.